Close
Overlay

jian neu yin - Quebec

jian  neu yin
Send Message
Connect

About Jian Neu Yin

jian++neu+yin
Jian Neu Yin is currently living in Quebec, and is interested in Electronics.
Not the person you're looking for?
Find more results for Jian Neu Yin

Location

Quebec

Categories of Interest

Electronics

Company Size

21-50

Quick Profile Summary

jian  neu yin
Name: Jian Neu Yin
Link: http://www.salespider.com/p-12530154/jian-neu-yin
Location: Quebec,Canada

Explore using SaleSpider

Jian Neu Yin’s Business Connections

Find more information on the Company

»
»
»
jian neu yin
spacer pixel