Close
Overlay

7 Oz Karton Bardak - Other Classified Ads in Beykoz

SaleSpider Left Classified Main Image
7 oz karton bardak, 175 ml kapasiteli yksek kaliteli ve tek kullan?ml?kt?r. 7 oz standart (y?ld?z) desenli ka??t bardak s?cak iecekler iin tasarlanm?? kullan??l? ve pratiktir. Flexo bask? teknolojisiyle retilir. Kullan at kltrnde en ok tercih edilen rnlerdendir. Genellikle s?cak iecek tketimine s?cak iecek tketimine (ay, kahve, espresso, cappuccino, latte. vs.) uygun olup, so?uk iecekler iinde kullan?labilir.

7 oz karton bardak, ?eri?inde kullan?lan 1.s?n?f karton bardak ham maddesi sayesinde ieceklerin tad?n? hibir ?ekilde bozmaz. Grnmez nem bariyeri sayesinde ieceklerin yo?unla?mas?n? engeller. ?eri?inde bulunan polietilen'li yap?, suyu ve likiti itici zelli?indedir.

S?zd?rmazl?k ve koku yapma riski yoktur. 7 oz karton bardak, rnmz ekonomik ve evre dostudur. Enerjiden byk lde tasarruf sa?lamaktad?r. Muadilleri plastik ve kpk bardaklara nazaran daha sa?l?kl?d?r. Camdan sonra en gvenilir ve hijyenik rndr.

Karton bardaklar byk lde toplumun ve i? hayat?n?n kalabal?k alanlar?nda kullan?lmaktad?r. rneklendirecek olursak; ?irket genel merkezlerinde, fabrikalarda, e?itim kurumlar?nda, seyahat firmalar?nda, yemekhanelerde, kantinlerde, endstriyel alanlarda, restoranlarda, kahve ve ay dkkanlar?n da, fastfood?lar da, sper marketlerde, sa?l?k merkezlerinde ve bir ok etkinlik organizasyonlar?nda kullan?lmaktad?r.

H?zl? ya?am?n art?k vazgeilmezleri halinde olan karton bardaklar grubunda, en ok kullan?lan boyut 7 oz dur. Teknolojinin geli?mesiyle do?ru orant?l?, ya?ant?m?za h?zl? ?ekilde adapte olan kullan at rnler, pratiklik ve ergonomi sa?layarak bu rnlere ynelmemizi sa?lam??t?r.

Birok dnya lkesi gibi lkemizde take a way yani kullan ve at rnler al??kanl?k haline gelmi?tir. Karton bardak yard?mc? rnleri olan, tahta kar??t?r?c?, plastik kapak, plastik kar??t?r?c? ve bardak tutucu (sleve?ler) ile ok tketilmektedir. 7 oz karton bardaklar, yer tasarrufu sa?layan yap?s? ile depolama alanlar?n? fazla i?gal etmez.

stn dayan?kl?l??a sahip olan rnlerimiz ieceklerinizin yo?unla?mas?n? engelleyen direnli yap?s? ile ?s? yal?t?m? sa?lar. 1 s?n?f polietilenle iinde bulunan likiti korur. Karton bardaklar?m?z h?zl? ?ekilde tedarik edilir ve hemen kullan?ma haz?r tek kullan?ml?k rndr.

En ok kullan?lan y?ld?z bask?l? desenli, 7 oz karton bardak, 3000 adetli koli, fiyat bilgisini bu linkten bizimle temasa geerek h?zl? ?ekilde alabilirsiniz.

Fiyat linki iin t?klay?n?z?
November 22, 2018
Other
Aycup ®, Beykoz, Turkey
Show Map
https://www.aycup.com.tr

Share This Classified With Your Social Networks

Subscribe to this RSS Feed

Member Spotlight

Joe Mendoza Icon
Joe Mendoza
All Details Express
Detailer

Business Spotlight

Persian Rugs & Carpets Icon
Persian Rugs & Carpets
Https://www.dorisleslieblau.com/antique-persian-rugs
»
»
»
7 oz karton bardak