Close
Overlay

Cerebellum Centar - Fitness Classified Ads in Varazdin

Cerebellum Centar

SaleSpider Left Classified Main Image
Cerebellum centar izrastao je iz ?elje za stvaranje toplog i ljekovitog okru?enja u kojem mo?emo provesti vrijeme potrebno za slu?anje na?ih klijenata za razumijevanje ?imbenika koji utje?u na njihovo zdravlje, pru?iti temeljitu, individualno prilago?enu njegu.
?
Cerebellum centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju slijedi i vodi se najnovijim tehnikama fizikalne terapije te najmodernijom medicinskom opremom renomiranih svjetskih proizvo?a?a. Kvaliteta i individualni pristup dvije su osnovne smjernice u na?em radu. Kada govorimo o individualnom pristupu smatramo da svaki pacijent mora imati svoj program po kojem se vodi tj. mijenja i prilago?ava na dnevnoj razini.
December 13, 2016
Fitness
36 Ul. Zvonka i Vladimira Milkovića, Varazdin, Croatia
Show Map
www.cerebellumcentar.com/

Share This Classified With Your Social Networks

Subscribe to this RSS Feed

Member Spotlight

Business Spotlight

XFINITY Store by Comcast Icon
XFINITY Store By Comcast
Http://www.comcast.com
»
»
»
Cerebellum centar