Close
Overlay

Cerebellum Centar - Fitness Classified Ads in Varazdin

SaleSpider Left Classified Main Image
Cerebellum centar izrastao je iz ?elje za stvaranje toplog i ljekovitog okru?enja u kojem mo?emo provesti vrijeme potrebno za slu?anje na?ih klijenata za razumijevanje ?imbenika koji utje?u na njihovo zdravlje, pru?iti temeljitu, individualno prilago?enu njegu.
?
Cerebellum centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju slijedi i vodi se najnovijim tehnikama fizikalne terapije te najmodernijom medicinskom opremom renomiranih svjetskih proizvo?a?a. Kvaliteta i individualni pristup dvije su osnovne smjernice u na?em radu. Kada govorimo o individualnom pristupu smatramo da svaki pacijent mora imati svoj program po kojem se vodi tj. mijenja i prilago?ava na dnevnoj razini.
December 13, 2016
Fitness
36 Ul. Zvonka i Vladimira Milkovića, Varazdin, Croatia
Show Map
www.cerebellumcentar.com/

Share This Classified With Your Social Networks

Subscribe to this RSS Feed

Member Spotlight

Michael Christopher Icon
Michael Christopher
APARTMENT B2
Director Of Marketing

Business Spotlight

Botox Clinic Icon
Botox Clinic
Http://www.botoxclinic.ca/
»
»
»
Cerebellum centar