Close
Overlay

Fontana Consulting - Real Estate Services Classified Ads in Zagreb

SaleSpider Left Classified Main Image
Mlada smo i ambiciozna ekipa, ali borimo se na tr?i?tu jo? od 2011 godine.
Pru?amo ?irok spektar usluga iz podru?ja posredovanja u prometu nekretnina i marketinga.

Na? primarni target je internetski marketing i integracija ostalih marketin?kih metoda sa internetskim marketingom. Time primarno posti?emo brzu realizaciju prodaje, najma ili zakupa Va?e nekretnine. Na? posao je biti Vama uvijek na raspolaganju, a temelj odnosa je iskrenost i istina, jer to je jedini na?in poslovanja.

Agencija je licencirana za obavljanje posla posredovanja u prometu nekretnina pri HGK-a i ministarstvu gospodarstva.
May 9, 2016
Real Estate Services
67 Martićeva ul., 2 Loparska 2, Zagreb, Croatia
Show Map
www.fontana.hr/

Share This Classified With Your Social Networks

Subscribe to this RSS Feed

Member Spotlight

Sam Green Icon
Sam Green
HomeLife Realty Services Ltd.
Diector Of Business Development

Business Spotlight

David M. Bernstein, Esquire Icon
David M. Bernstein, Esquire
Http://www.bernsteinlegal.com
»
»
»
Fontana Consulting