Close
Overlay

Fontana Consulting - Real Estate Services Classified Ads in Zagreb

Fontana Consulting

SaleSpider Left Classified Main Image
Mlada smo i ambiciozna ekipa, ali borimo se na tr?i?tu jo? od 2011 godine.
Pru?amo ?irok spektar usluga iz podru?ja posredovanja u prometu nekretnina i marketinga.

Na? primarni target je internetski marketing i integracija ostalih marketin?kih metoda sa internetskim marketingom. Time primarno posti?emo brzu realizaciju prodaje, najma ili zakupa Va?e nekretnine. Na? posao je biti Vama uvijek na raspolaganju, a temelj odnosa je iskrenost i istina, jer to je jedini na?in poslovanja.

Agencija je licencirana za obavljanje posla posredovanja u prometu nekretnina pri HGK-a i ministarstvu gospodarstva.
May 9, 2016
Real Estate Services
67 Martićeva ul., 2 Loparska 2, Zagreb, Croatia
Show Map
www.fontana.hr/

Share This Classified With Your Social Networks

Subscribe to this RSS Feed

Member Spotlight

Tamika Jones Icon
Tamika Jones
Attention 2 Detail Accounting Services
Accountant

Business Spotlight

Online Image Partner Icon
Online Image Partner
Http://www.onlineimagepartner.com
»
»
»
Fontana Consulting